Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Wasco

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen is een proces waarbij People, Planet & Profit centraal staan. Het is een belangrijk onderdeel van de primaire bedrijfsvoering van Wasco. De klant staat daarbij altijd voorop, bij alles wat we doen. 

Download de PDF van Wasco Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Brancheplan Verpakkingen

Wasco werkt mee aan het Brancheplan Verpakkingen. Met dit plan wil de installatiebranche in 2025 20% minder plastic en kartonnen verpakkingen gebruiken.

Brancheplan Verpakkingen

Inzamelen oude circulatiepompen

Samen met Circopomp zamelt Wasco oude circulatiepompen in om zoveel mogelijk materialen van deze apparaten te hergebruiken. Inleveren kan bij iedere vestiging van Wasco.

Inzamelen en hergebruiken circulatiepompen

Sustainable Development Goals – Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De landen die aangesloten zijn bij de Verenigde Naties hebben samen een aantal ontwikkelingsdoelen, Sustainable Development Goals (SDG’s), afgesproken. Met deze 17 doelen is het de bedoeling dat de wereld een betere plek wordt in 2030. Onder andere de klimaatcrisis moet met deze doelen worden aangepakt. 

Deze doelen hebben ook invloed op het werk van de installateur en op het werk van Wasco. Bij Wasco leggen we de focus op 3 SDG’s, 1, 8 en 11.

Meer weten over de SDG's en voor welke Wasco staat?