Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Wasco

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen is een proces waarbij People, Planet & Profit centraal staan. Het is een belangrijk onderdeel van de primaire bedrijfsvoering van Wasco. De klant staat daarbij altijd voorop, bij alles wat we doen.

Download de PDF van Wasco Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wasco ziet haar rol binnen het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op verschillende manieren:

  1. onze mensen
  2. gezondheid en veiligheid
  3. inkoopbeleid en productintegriteit
  4. milieuprestatie
  5. duurzame logistiek
  6. projecten en oplossingen
  7. Wasco en de maatschappij

Brancheplan Verpakkingen

Wasco werkt mee aan het Brancheplan Verpakkingen. Met dit plan wil de installatiebranche in 2025 20% minder plastic en kartonnen verpakkingen gebruiken.

Brancheplan Verpakkingen

Sustainable Development Goals – Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De landen die aangesloten zijn bij de Verenigde Naties hebben samen een aantal ontwikkelingsdoelen, Sustainable Development Goals (SDG’s), afgesproken. Met deze 17 doelen is het de bedoeling dat de wereld een betere plek wordt in 2030. Onder andere de klimaatcrisis moet met deze doelen worden aangepakt.

Deze doelen hebben ook invloed op het werk van de installateur en op het werk van Wasco. Bij Wasco leggen we de focus op 3 SDG’s: 7, 8 en 11.

Meer weten over de SDG's en voor welke Wasco staat?

Gereviseerde onderdelen

Wasco zamelt oude onderdelen in om deze samen door een deskundige team te laten reviseren, zodat ze opnieuw kunnen worden gebruikt. Dit draagt niet alleen bij aan het verminderen van afval, maar ook aan het bevorderen van de circulaire economie. Je kunt jouw oude ventilatoren uit cv-ketels en warmtepompen nu inleveren bij de vestigingen, zodat wij deze kunnen reviseren. Zo werken we samen aan een groenere en duurzamere toekomst voor ons allemaal.

Wasco-vestigingen

Assessment broeikasgasemissies

Het rapport Assessment broeikasgasemissies beschrijft de gezamenlijke CO2-footprint van alle vestiging van Wasco in Nederland over de fiscale boekjaren 2021 en 2022.

Bekijk het rapport