Milieuprestatie - Wasco

Milieuprestatie

Wasco voert een efficiënte bedrijfsvoering waarbij de hoeveelheid afval en de negatieve effecten op het milieu worden geminimaliseerd. We promoten een duurzame ontwikkeling.

Wasco stelt alles in het werk om:

  • De schadelijke effecten van haar activiteiten op het milieu te voorkomen of anderszins te minimaliseren.
  • Voortdurend nieuwe manieren te zoeken om de negatieve effecten van onze activiteiten en producten op het milieu te reduceren.
  • Onze klanten te voorzien van informatie en advies met betrekking tot duurzame en hernieuwbare producten en dergelijk producten zo nodig te leveren.
  • Alle werknemers te stimuleren om hun werkzaamheden uit te voeren volgens de hoogste milieunormen en om de verspilling van de natuurlijke grondstoffen zo veel mogelijk te minimaliseren.
  • Regelmatig de reikwijdte van de prestaties, initiatieven en doelstellingen van de groep met betrekking tot het milieu te beoordelen en rapporteren.
  • Onderdeel te zijn van Brancheplan Verpakkingen en op die manier onze verantwoordelijkheid te nemen om het gebruik van verpakkingen milieuvriendelijker te maken en te minimaliseren daar waar het verantwoord kan. Zowel in de eigen organisatie als die van onze leveranciers.