Belang van toe- en afvoer ventilatiesysteem - Wasco

Het belang van de toe- en afvoer van een ventilatiesysteem

Kijk bij het ontwerp van een ventilatiesysteem ook naar de verbinding met de buitenlucht. Deze verbinding is erg belangrijk en moet al tijdens de ontwerpfase niet vergeten worden!

Het belang
Je installeert een ventilatie-unit om vervuilde lucht uit de woning af en verse lucht aan te voeren. Daarnaast zorgt het systeem voor een goede verdeling over de diverse ruimtes. Dit vereist een verbinding met de buitenlucht, ook bij een balansventilatiesysteem, en daarom moet je hier rekening houden bij het ontwerp en de montage. Een dergelijke verbinding steekt door de gebouwschil heen en heeft invloed op de isolatiewaarde en de luchtdichtheid van de schil. Houd daarom dus ook rekening met de BENG-eisen.

Nieuwbouwwoningen
Hier geldt een Rc-waarde voor het dak van minimaal 6,3 m2K/W. Bij nul-op-de-meter woningen wordt gerekend met Rc 8,0 m2K/W of 10 m2K/W. Om die isolatiewaarden te bereiken zijn dikke pakketten isolatiemateriaal nodig en langere dakdoorvoeren. Natuurlijk wil je de Rc-waarde niet tenietdoen.

Kieren, spleten en naden kun je voorkomen door te werken met een luchtdicht dakdoorvoersysteem met luchtdichte dakdoorvoermanchetten. Hou rekening met het debiet en de weerstand hiervan. Gebruik een geïsoleerde lucht toe-en afvoer om condensvorming tegen te gaan.

Verdunningsfactor

Hou rekening met de minimale afstand tussen de verschillende doorvoeren wanneer je de plekken van de toe- en afvoer bepaald. Het gaat hier om de ontluchtingsleiding van het riool, de rookgasafvoer en de dakdoorvoer voor de ventilatie. Bij een verdunningsfactor 0,01 komt maximaal 1% van de verontreinigde lucht in de verse lucht terecht. Deze factor is een maatstaf waarmee je de kwaliteit van de toegevoerde lucht (NEN 1087) kan meten en wordt berekend uit de afstand tussen de uitmonding van de ventilatieafvoer (of rookgasafvoer) en de inlaat van de ventilatievoorzieningen. Dit zijn de eisen die worden gesteld aan de verdunningsfactor:

Soort afvoer Verdunningsfactor
Ventilatieluchtafvoer 0,01
Rookafvoer gasgestookt toestel 0,01
Rookafvoer toestel overige brandstoffen 0,0015

Gegevens die nodig zijn om de verdunningsfactor te berekenen

  • De vereiste luchtvolumestroom (qv) voor de toevoer en afvoer
  • Het hoogteverschil tussen de toe- en afvoer (Δh)
  • Kortst gemeten afstand tussen de toe- en afvoer (l)
  • De positionering ten opzichte van het dak of de gevel

De rekensom:

Balansventilatie = geïsoleerde leidingen

Wanneer je een balansventilatie installeert moet je eraan denken om de aanvoerleiding te isoleren. Bij dit systeem wordt koude lucht aangevoerd én afgevoerd. Door dit temperatuurverschil tussen de binnen- en buitenunit treedt condensvorming op. Om deze condensvorming en het warmteverlies tegen te gaan is het slim om de aanvoerleidingen en de dakdoorvoer te isoleren.

Het belang van een geïsoleerd leidingsysteem en dakdoorvoer worden ook in de BENG-eisen meegenomen. De isolatiewaarde van de leiding is onderdeel van de energieprestatieberekening.

Let op!

Bevinden de luchttoevoervoorziening voor de ventilatie én de uitmonding van de ontspanningsleiding van het riool zich in hetzelfde dakvlak? Dan moet een minimale afstand van 6 meter worden aangehouden tussen de uitmondingen.

Afdeling Techniek

Wij zetten graag onze kennis in om jou zo goed mogelijk te helpen. Onze adviseurs weten alles van ventilatie en zorgen er samen met jou voor dat jij een compleet ventilatiesysteem krijgt. Waar kunnen we jou mee helpen?

Neem contact op met de afdeling Techniek