Het belang van Vakmanschap CO - Wasco

Het belang van Bewijs van Vakmanschap CO

Koolmonoxide. Dit gas is geur-, kleur, en smaakloos en kan dus niet door mensen waargenomen worden. Het is een zeer dodelijk gas dat vrij kan komen wanneer een cv-ketel of ander verbrandingstoestel niet goed is aangesloten of onderhouden! Iedere installateur, die in de praktijk (gas)verbrandingstoestellen installeert, inspecteert en onderhoudt, moet een Bewijs van Vakmanschap op zak hebben.

Bij ons WasCollege haal je jouw Bewijs van Vakmanschap binnen een paar dagen!

Bewijs van Vakmanschap

Iedere installateur die met verbrandingstoestellen werkt moet een Bewijs van Vakmanschap op zak hebben. Dit geldt voor iedereen die in de praktijk (gas)verbrandingstoestellen installeert, inspecteert en onderhoudt. Dit bewijs laat zien dat je:

  • alle noodzakelijke vakmatige handelingen kan uitvoeren;
  • kennis hebt het installeren van de ketel, ventilatie, luchttoevoer en rookgasafvoer;
  • advies kan geven over CO melders; en
  • CO melders kan plaatsen en testen.

CO-melder

Deze melder detecteert wanneer er koolmonoxide in de woning vrijkomt. Er gaat dan een alarm af, zoals bij een brandmelder. Je kan er ook voor kiezen om een variant te installeren die naast een alarm ook een lichtsignaal afgeeft. Het is belangrijk om meerdere melders te installeren en dan in alle ruimtes waar een CO-bron zit. Het bevestigen van de melders kan aan het plafond, de muur of een schuin plafond.

Belangrijk voor jouw klant:

Adviseer jouw klant om:

  • Zichzelf direct in veiligheid te brengen
  • Alle ramen en deuren te openen
  • Snel de frisse buitenlucht in te gaan
  • De brandweer te waarschuwen als het alarm blijft afgaan
  • De oorzaak van het alarm door een installateur te laten onderzoeken

Beschermingsniveaus

De brandweer adviseert in het rapport: ‘Onderzoek naar geadviseerde locaties voor CO-melders’ een drietal beschermingsniveaus: niveau 1 (primaire niveau), niveau 2 (secundair) en niveau 3 (tertiair). De locaties genoemd in de installatievoorschriften van de fabrikant gaan echter voor deze geadviseerde locaties. De installatievoorschriften zijn daarom leidend bij plaatsing.

Beschermingsniveau 1 (Primair)

Biedt primaire bescherming en bestaat uit CO-melders in alle ruimtes waar zich een potentiële CO-bron bevindt, zogenaamde bronruimtes. Voorbeelden hiervan zijn ruimtes met een cv-ketel, geiser of kachel en ruimtes waar de afvoer van rookgassen doorheen voert (bijvoorbeeld rookgasleidingen of het schoorsteenkanaal).

Beschermingsniveau 2 (Secundair)

Biedt betere bescherming en bestaat uit CO-melders in alle ruimtes met een potentiële CO-bron en daarnaast CO-melders in of nabij slaapkamers.

Beschermingsniveau 3 (Tertiair)

Biedt de beste bescherming en bestaat uit CO-melders in alle ruimtes meteen potentiële CO-bron, CO-melders in of nabij slaapkamers en CO-melders op iedere verdieping en in ruimtes waar men regelmatig of voor langere tijd verblijft. Te denken valt hierbij aan woon- en studeerkamers.

Bron: ‘Onderzoek naar geadviseerde locaties voor CO-melders’

Koolmonoxidestop

Een koolmonoxidestop doet alles wat een melder doet, maar schakelt daarnaast ook de elektriciteitsvoeding uit van het desbetreffende verbrandingstoestel. Je kan ook een CO-stop aanraden die de gastoevoer kan afsluiten. Een koolmonoxidestop wordt geplaatst nabij een verbrandingstoestel aan het plafond, de muur of een schuin plafond.

WasCollege

Om met cv-ketels te mogen (blijven) werken heb je een CO-certificering nodig. Hiervoor moet je een theorie- en praktijkexamen halen. WasCollege stoomt je klaar voor beide en neemt het praktijkexamen bij je af. Na het behalen van het examen ontvang je het persoonlijke Bewijs van Vakmanschap.

De opleiding

De opleiding Vakmanschap CO is geschikt voor de monteurs werktuigkundige installaties & service en onderhoud (niveau 2) en de eerste monteurs werktuigkundige installaties & service en onderhoud (niveau 3/4). Vakmanschap CO is een persoonlijke certificering.