Hulp bij BRL100 certificering - Wasco

Hulp bij BRL100 certificering

Worstel jij met de aanvraag van de BRL100? Geen zorgen! Wij helpen je verder. WasCollege en GOº werken al jaren samen op het gebied van F-gassen opleidingen. Dit F-gassen opleidingsaanbod breiden wij uit met de service ‘Hulp bij BRL 100 certificering’. Zo ben je goed voorbereid en kun jij met en gerust hart de certificering aanvragen.

Wat is BRL100?
BRL staat voor ‘Beoordelingsrichtlijn voor bedrijven’. Sinds 1 december 2015 is BRL100 de meetlat voor installatiebedrijven als het gaat om de f-gassenbedrijfscertificering. Vanaf 6 juni 2019 is deze certificering aangescherpt en moet je vanaf 1 april 2020 aan de richtlijnen voldoen.

Hulp bij BRL100 certificering aanvragen

Wat is BRL100?

BRL staat voor ‘Beoordelingsrichtlijn voor bedrijven’. Sinds 1 december 2015 is BRL100 de meetlat voor installatiebedrijven als het gaat om de f-gassenbedrijfscertificering. Vanaf 6 juni 2019 is deze certificering aangescherpt en moet je vanaf 1 april 2020 aan de richtlijnen voldoen.

Deze certificering is verplicht voor elk bedrijf die airco’s en/of warmtepompen installeert. Dit geldt dus ook voor ZZP’ers. Met de BRL100 voldoe je aan de Europese F-gassenverordening.

Om aan de BRL100 te voldoen is het kwaliteitsmanagementsysteem het belangrijkst. Wil je weten wat hierbij hoort? Dat lees je verderop op deze pagina. Daarnaast is het belangrijk om de noodzakelijke gereedschappen te hebben en dat je meetapparatuur gekalibreerd is. Een certificerende instelling controleert deze zaken allemaal tijdens een audit (hierover lees je meer op deze pagina).

Wij hebben een webinar gegeven over de BRL100 certificering, die kan je ook terugkijken.

Noodzakelijke meetinstrumenten en gereedschappen

 • Lekdetectiemeter
 • Manometers
 • Weegapparatuur (voorzien van NMI-certificaat)
 • Vacuümpomp
 • Vacuümmeter
 • Afzuigpomp
 • Thermometer
 • Lekzoekspray
 • Lege koudemiddel cilinder
 • Stikstof reduceerventiel

Waarom een F-gassen verordening?

Airconditioningsystemen en warmtepompen beschikken over gefluoreerde broeikasgassen (koudemiddelen) en die zijn schadelijk voor het milieu. Daarom is er een Europese wetgeving die laat zien hoe je met deze gassen moet omgaan om zo het milieu te beschermen.

Er is o.a. vastgelegd dat koeltechnische handelingen aan airconditioningsystemen of warmtepompen alleen verricht mogen worden door vakkundig opgeleide installateurs. Je moet hiervoor BRL200 gecertificeerd zijn. WasCollege biedt hiervoor de F-gassen opleiding categorie 2/warmtepompen aan. Maar niet alleen de installateur, ook het bedrijf moet gecertificeerd zijn (BRL100 certificering).

Heb ik een bedrijfscertificaat nodig als ik al een persoonscertificaat heb?

Ja, naast je persoonscertificaat (BRL200) heb je als bedrijf een bedrijfscertificaat (BRL100) nodig.

Worstel jij met de aanvraag van de BRL100?

Geen zorgen! GOº helpt je graag verder en begeleidt je bij het gehele aanvraagtraject. Bel 088 020 6419 of ga naar www.opleidingscentrum-go.nl/BRL100.

Wat krijg ik?

  • Een webinar (duur: ca. 45 minuten incl. vragen beantwoorden)
  • Tools per e-mail (Handboek, werkinstructies, flessenkaart, gereedschapslijst, etc.)
  • Met bovenstaande ga je aan het werk en je stelt alles op voor je eigen bedrijf
  • GOº controleert de stukken en past aan in overleg met jou
  • Totale duur traject (voorbereiding, webinar, control) is 6 uur aan ondersteuning

De totale kosten hiervoor zijn € 764,- excl. btw.

Nadat de documenten gereed zijn, vraag je zelf een schouwing aan bij een door de overheid aangewezen keuringsinstantie. De kosten hiervan zitten niet inbegrepen bij het adviestraject.

Bezoek de website van GOº

Wat staat er in het kwaliteitsmanagementsysteem?

In het kwaliteitsmanagementsysteem is vastgelegd welke afspraken binnen jouw organisatie gelden. Dit houdt in dat er is beschreven hoe de werkwijze is, hoe processen lopen en welke verantwoordelijkheden bij wie liggen.

Onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem

 • Directiebeoordeling, de directie beoordeelt ieder jaar de procedures en werkinstructies
 • Interne kwaliteitsbewaking, hoe vindt deze plaats? (Hiernaast staat hier meer over)
 • Organisatie interne kwaliteitsbewaking, welke medewerkers zijn betrokken en wat zijn de taken en bevoegdheden
 • Document- en gegevensbeheer, vormen de correcte en actuele documenten van de huidige BRL100 de basis en wie is er verantwoordelijk voor om de documenten te wijzigen, verspreiden en bewaken?
 • Inkoop en inhuur, leg hierin vast hoe de kwaliteit van ingekochte materialen, componenten en meetinstrumenten worden beheerst, ook als het gaat om inhuur en uitbesteding.
 • Procedure hoe om te gaan met tekortkomingen

Het onderdeel interne kwaliteitsbewaking bewaakt de volgende zaken:

  • Dat ongecertificeerde personen geen koeltechnische handelingen uitvoeren
  • Dat procedures en werkvoorschriften gevolgd worden
  • Dat procedures en werkvoorschriften de wetten en regelgeving volgen
  • Dat er regelmatig controle is op werkbonnen zodat de hierboven genoemde punten gecontroleerd worden
  • Dat er regelmatig controle is op werkbonnen zodat deze compleet en volgens de BRL100 worden ingevuld
  • Dat meetmiddelen tijdig gekalibreerd en gecontroleerd worden
  • Hoe de aanpak verloopt van klachten en interne fouten en hoe deze zo worden ingepakt dat ze mogelijk zelfs voorkomen worden
  • Dat de voorraad koudemiddelen elk jaar wordt gecontroleerd om te zien of de koudemiddelenbalans goed is

De koudemiddelregistratie kan d.m.v. software worden gedaan, maar dit is niet verplicht. Je kan dit bijvoorbeeld ook op het etiket, een a4-tje of in een Excel-bestand doen.

F-gassen bedrijfscertificaat (BRL100) aanvragen

Voor de BRL100 certificering helpt moet je over alle bovenstaande punten beschikken. GOº helpt jou hierbij. Maar let op, daarna moet je zelf het bedrijfscertificaat nog aanvragen bij een geaccrediteerde instelling zoals KIWA, Bureau Veritas, SGS Intron, STEK, Energie Consult etc.

Hoe verloopt een audit?

De certificering wordt gedaan door een certificerende instelling (CI). Hierbij vindt er een audit plaats. Tijdens die audit moet het bedrijf kunnen aantonen dat:

 • Er wordt voldaan aan de algemene eisen
 • Alle procedures en werkinstructies aanwezig zijn en beschikbaar zijn voor het personeel
 • De F-gassenregistratie is bijgehouden
 • Er instrumenten zijn gebruikt die aan de eisen van de BRL100 voldoen en dat deze zijn gecontroleerd op de goede werking

Hoe verloopt de inspectie?

Tweejaarlijks kijkt een certificerende instelling of je bedrijf voldoet aan de eisen van de BRL 100. Nieuwe bedrijven krijgen het eerste jaar een voorlopig certificaat, na een jaar volgt er dan een bedrijfsaudit. Als er sprake is van corrigerende maatregelen, dan komt CI binnen vier weken een herbeoordeling doen. Tijdens deze inspectie stelt de CI vast of er maatregelen zijn genomen om lekkage van F-gassen te voorkomen. De inspectie verloopt door middel van interviews en de beoordeling van documenten.

Tijdens de inspectie komen de volgende zaken aan de orde:

 • Controle van de logboeken, de f-gassenregistratie en de f-gassenbalans
 • Controle of er lekkages zijn geweest bij apparatuur waar je bedrijf mee aan heeft verricht
 • Controle of er een oorzaakanalyse is gedaan bij een lekkage en of er voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om dit in de toekomst te voorkomen
 • Controle wat de verklaring is voor verschillen in de F-gassenbalans
 • Controle of de geïnstalleerde apparatuur voldoet aan de specificaties van het installatieplan/de offerte/de opdrachtbevestiging
 • Controle of er is gewerkt volgens de werkinstructies

Hoeveel mensen geïnterviewd worden en hoeveel projecten worden onderzocht is afhankelijk van het aantal gecertificeerde personen die voor je bedrijf werkzaamheden hebben uitgevoerd.

Certificerende instellingen