MPG: MilieuPrestatie Gebouwen - Wasco

MPG – MilieuPrestatie Gebouwen

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) zegt iets over in welke mate een gebouw duurzaam is. Dit wordt berekend aan de hand van de duurzaamheid van de gebruikte materialen. De milieuprestatie van materialen van gebouwen worden steeds belangrijker in de totale milieubelasting van het gebouw. Met de MPG is er een objectief hulpmiddel beschikbaar in het ontwerpproces. De MPG wordt bepaald met een milieuprestatieberekening. Bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning is de MPG verplicht.

Uitleg MPG

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) geeft de mate van duurzaamheid van een gebouw aan. De hoogte van de MPG wordt bepaald aan de hand van de duurzaamheid van de materialen. De MPG is van toepassing op nieuwe kantoorgebouwen (groter dan 100 m2) en nieuwbouwwoningen. Voor woningen is deze grenswaarde 0,8. Voor kantoren is de maximum grenswaarde voor de MPG 1,0.

Het plan is dat per 1 januari de grenswaarde voor woningen van 0,8 naar 0,5 gaat en de grenswaarde voor kantoren naar 0,85

Gebouwen

Om welke gebouwen gaat het bij de MPG? Dat zijn 2 soorten gebouwen:

  • Gebouwen met een hoofdfunctie wonen of kantoor
  • Gebouwen die als nevenfunctie dienen bij een kantoorgebouw

De milieuprestatieberekening hoeft niet uitgevoerd te worden voor de volgende soorten gebouwen:

 • Een kantoor dat deel uitmaakt van een gebouw met andere gebruiksfuncties dan een kantoorfunctie
 • Gebouwen met een instandhoudingstermijn van ten hoogste 15 jaar op dezelfde locatie

Berekenen van de milieubelasting

Met een MPG-berekening is het mogelijk om de milieubelasting van materialen uit te rekenen. Dit gebeurt door middel van een LevensCyclusAnalyse (LCA). Een gekwalificeerde deskundige voert deze analyse uit.

De LCA bestaat uit 11 indicatoren die de milieubelasting van een product weergeven en die samengevoegd worden tot 1 waarde: de schaduwkosten per eenheid van het product (kg, m3, m2, etc.). Deze kenmerken van materialen zijn terug te vinden in de Nationale MilieuDatabase (beheerd door de Stichting BouwKwaliteit). Het is dus niet nodig om iedere keer opnieuw een LCA van hetzelfde product/materiaal uit te voeren. Een producent of leverancier is degene die ervoor zorgt dat het product in de Nationale MilieuDatabase wordt opgenomen.

Rekenregels MPG

De MPG van een gebouw is de som van de schaduwkosten van alle gebruikte materialen in het gebouw. Hierbij wordt ook rekening gehouden met materialen die vervangen worden tijdens de levensduur van het gebouw.

De totale som wordt gedeeld door de levensduur en door het bruto vloeroppervlak (bvo) van een gebouw. De MPG drukken we uit in schaduwkosten per vierkante meter bvo per jaar.

Voor het uitrekenen van de MPG moet elk materiaal in een ontwerp worden geïdentificeerd en moet er worden bepaald hoeveel ervan wordt toegepast. De rekenregels zijn vastgelegd in de EN 15978. Programma’s waarmee je de MPG kan berekenen vind je bij de Nationale MilieuDatabase.

Schaduwkosten

De schaduwkosten van alle gebruikte materialen geven alle verschillende manieren weer waarop het milieu wordt belast. Materiaalgebruik zorgt voor schade aan het milieu en de schaduwkosten zijn de kosten die gemaakt moeten worden om deze schade ongedaan te maken. Voor een gebouw worden alle schaduwkosten over de hele levensduur opgeteld en gedeeld door de levensduur en oppervlakte van het gebouw.

Berekening controleren

Voor de controle van een MPG-berekening wordt er gekeken naar een aantal aspecten. Belangrijk is om rekening te houden welke aspecten de grootste bijdrage aan de MPG leveren.

De controle wordt gedaan aan de hand van:

 • De ontwerptekeningen
 • De oppervlaktestaat
 • De materialenstaat

De EPG-berekening (EnergiePrestatie Gebouwen)De gebruiksfunctie en het bruto vloeroppervlak zijn belangrijk en makkelijk om te controleren. Daarnaast is het belangrijk om te controleren of voor alle gebouwonderdelen (voldoende) materialen zijn ingevoerd.

Een gedetailleerdere controle van de invoer is belangrijk bij gebouwdelen die de grootste bijdrage aan de MPG leveren. Dit zijn de volgende delen:

 • Gevels – controleer of de opbouw juist is ingevoerd, controleer of de oppervlaktes van de dichte en open geveldelen juist zijn.
 • Vloeren – controleer of de opbouw juist is ingevoerd en controleer de oppervlaktes.
 • Installatieconcept – controleer of alle ontworpen installaties aanwezig zijn.

Meer weten over MPG?

Wil je meer lezen over de MPG? Op de site van RVO lees je hier alles over.

Lees meer over MPG

Advies nodig?

Heb je advies nodig over MPG? Onze afdeling Techniek staat voor je klaar!

Neem contact met ons op