Zo voer je een verbrandingsanalyse uit! - Wasco

Zo voer je een verbrandingsanalyse uit!

Een verbrandingsanalyse voer je uit om vast te stellen of de conditie van de verbranding nog optimaal is. Dit moet bij elke plaatsing, onderhoud of servicebeurt gebeuren. Het doel hiervan is om een toestel zo af te stellen dat deze voldoet aan de fabrieksspecificatie. De wijze van verstellen van de gas/lucht-verhouding kan per merk sterk verschillen.

LET OP:

Sinds de invoering van de Gasketelwet is het verplicht dat de meter H2-gecompenseerd is, dit hebben oudere meters vaak niet.

TIP:

Leg altijd in een (digitaal) document vast wat er gemeten is. Dit is belangrijk voor de volgende keer.

Stap 1.
Kalibreer het meetapparaat in de vrije lucht met de aangesloten meetlans.

Stap 2.
Selecteer de brandstofsoort en hoe te meten: HO op onderwaarde of HB op bovenwaarde.

Stap 3.
Breng de meetlans aan in de afvoer. Let op: centreer de lans in het midden.

Stap 4.
Start de meter. Lees de meetwaarden af wanneer deze stabiel blijven.
LET OP: Een toestel dient minimaal vijf minuten te branden om de juiste waarden te kunnen vaststellen.

Uitlezen meetbereiken

Scroll door het menu om de meetbereiken uit te lezen.

1. λ = Lambda (luchtovermaat getal) Bijvoorbeld 1,28
2. O2 in % zuurstof overschot in verbrandingsgassen
3. CO2 in %
4. CO in PPM
5. Temperatuur van de verbranding
6. Omgevingstemperatuur
7. QR-verbrandingsgasverlies in %
8. ᶯ rendement van de verbranding in %
9. GI = giftigheidsindex

Stap 5.
Pas de waarde aan aan de fabrieksinstelling. Let op de volgorde van hoog naar laag volgens fabrieksopgave.
Meer gas: meer CO2 en een lagere luchtovermaat en O2
Minder gas: minder CO2 en een hogere luchtovermaat en O2

Stap 6.
Druk op Start/Stop om de meting te beëindigen.

LET OP:

Bij een verstelling wacht je opnieuw 60 seconden voordat je de nieuw ingestelde waarde kunt uitlezen, omdat de verbrandingsgassen opgepompt worden. Voordat je de meter uitschakelt, moet je eerst het spoelprogramma voltooien.