Wetten en regelgeving - Wasco

Wet- en regelgeving

De installatiebranche is volop in beweging en er zijn steeds meer wetten en regels waar jij je als installateur aan moet houden en waar jouw klant rekening mee moet houden.

BTW 0-tarief voor zonnepanelen

​Het ministerie van Financiën heeft in het Belastingplan 2023 vastgelegd dat per 1 januari 2023  een btw-nultarief ingevoerd wordt voor zonnepanelen voor woningen. De nieuwe regeling 0% BTW voor PV-panelen geldt alleen van installateur naar consument. In de rest van de bedrijfskolom blijft de BTW van toepassing.

Gasketelwet

Bij het werken aan gasverbrandingsinstallaties is het verplicht om als bedrijf een CO-certificering te hebben en om als installateur een Bewijs van Vakmanschap te hebben volgens de Gasketelwet. Hoe zit deze wet precies in elkaar?

Gasketelwet

BENG

Vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen, ook wel BENG.
Het doel van BENG? Het terugdringen van de CO2-uitstoot van nieuwe gebouwen.

BENG

Sustainable Development Goals

Eén voor allen en allen voor één, dat is de kerngedachte achter de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze zeventien doelen zijn in 2015 door de Verenigde Naties opgesteld om een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Maar wat houden deze doelen nu precies in?

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Naar verwachting zal de Wkb 1 juli 2023 van ingaan. Het doel: de bouwkwaliteit verbeteren en de positie van klanten versterken. Ook als installateur krijg je hiermee te maken. Een goede voorbereiding is daarom belangrijk

Wat betekent dit voor jou?

Wet- en regelgeving voor drinkwaterinstallaties

Je bent verplicht om producten te gebruiken die voldoen aan de regels uit het Drinkwaterbesluit. Daarom is het belangrijk dat onderdelen van een drinkwaterinstallatie, zoals leidingen en kranen, een Kiwa-keurmerk hebben. Je weet dan zeker dat ze aan alle Nederlandse regelgeving voldoen.

Hoe zit dat?

Hernieuwbare energie verplicht bij grootschalige renovatie

Bij ingrijpende renovatie is het verplicht om hernieuwbare energie op te wekken. Wanneer spreken we van ingrijpende renovatie? Hoe bereken je de minimumwaarde van de hernieuwbare energie? Wij helpen je graag!

Hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) geeft iets aan over hoe duurzaam een gebouw is. Hiervoor wordt gekeken naar de duurzaamheid van materialen. Wij leggen je uit hoe de MPG in elkaar zit.

MPG

Duurzame oplossing verplicht bij vervanging cv-ketel

Vanaf 2026 worden huiseigenaren verplicht om bij vervanging van een cv-ketel hiervoor een duurzaam alternatief te kiezen. Vanaf dan worden er groene eisen gesteld aan de warmte-installatie.

Wat adviseer jij?

Geluidseisen sinds 1 april 2021

Per 1 april 2021 zijn nieuwe geluidseisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. Het betreft hier warmtepompen en airco’s die worden toegepast bij woningen en woongebouwen. Deze installaties mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de buren. Met deze landelijke geluidsnorm worden buren beter beschermd tegen geluid van warmtepompen en wordt de ontwikkeling van stillere warmtepompen bevorderd.

Wat zijn deze eisen?

Salderingsregeling

De salderingsregeling is nog steeds van kracht. Daarmee kan door zonnepanelen opgewekte energie teruggeleverd worden door kleinverbruikers. Dit wordt vervolgens ingehouden op het verbruik.

Salderingsregeling

F-gassen verordening

Een airco of warmtepomp installeren mag niet door iedereen gedaan worden. Hiervoor dien je in het bezit te zijn van een F-gassen certificaat.

F-gassen regelgeving