Waterzijdig inregelen van een cv-installatie - Wasco

Waterzijdig inregelen is belangrijk, maar waarom?

Waterzijdig inregelen betekent dat de radiatoren dusdanig zijn afgesteld dat precies de hoeveelheid warm water door de installatie stroomt die nodig is om een ruimte optimaal te verwarmen. Het is belangrijk dat je een (nieuwe) ketel of (hybride)warmtepomp waterzijdig inregelt. Dit bespaart energie, maar biedt ook meer comfort omdat er effectiever en efficiënter verwarmd wordt.

Direct naar het stappenplan ‘waterzijdig inregelen’ »

Impact op duurzame energiebronnen

Onderzoek in de praktijk heeft uitgewezen dat moderne verwarmingsinstallaties bijdragen aan de verduurzaming van de maatschappij. Er is echter ook uit dit onderzoek naar voren gekomen dat deze duurzame installaties nog lang niet volledig benut worden. Dit kan ondervangen worden door onder andere het waterzijdig inregelen van deze installaties. De juiste geïntegreerde aanpak kan dan leiden tot een verbruiksvermindering van 30%.

85% van de gebruikte radiatoren is nog nooit waterzijdig ingeregeld. Dit inefficiënte gebruik van warmte gaat ten koste van het rendement van bestaande gasketels en heeft ook een directe impact op het gebruik van toekomstige duurzame energiebronnen. 

Wanneer je als installateur een nieuwe warmtebron op een bestaande, slecht ingeregelde installatie aansluit, komt dit jouw klant niet ten goede. Waar gedacht wordt dat bijvoorbeeld een nieuwe ketel energiezuiniger is, is dit vaak niet het geval omdat er (nog) niet waterzijdig ingeregeld is. Het is dus belangrijk om jouw klant te wijzen op de voordelen van waterzijdig inregelen. 

Behoorlijke besparing

“Helaas wordt het inregelen vaak vergeten of niet op de juiste wijze toegepast. Een goed ingeregelde installatie bespaart minimaal 20% op de energiekosten voor verwarming, in vele gevallen is dit zelfs nog veel meer en kan oplopen tot wel 32%.”

Ingmar Tennekes, Technisch Specialist en opleider bij WasCollege

Directe voordelen

 • Moderne ketels werken zuiniger dankzij goed afgestelde waterstromen
 • Warmteverlies tijdens transport door het leidingwerk wordt aanzienlijk verlaagd
 • De installatie is beter voorbereid op duurzame warmtebronnen of stadsverwarming

Belangrijke aandachtspunten

 • Het ontgassen van een installatie en het plaatsen van een luchtafscheider.
 • Het plaatsen van een vuilafscheider mét magneet. Zo wordt het vuil in de installatie makkelijk gevangen.
 • De toepassing van de juiste appendages. De voorkeur gaat uit naar dynamische regelkranen, want deze vangen de volumeverschillen op bij variabele afnames.
 • Of er vloerverwarming aanwezig is. Het inregelen van de installatie gaat op basis van groepslengte en HoH afstand tussen de 1- 2 L/min. Als deze Flowmeters ontbreken dan plaats je deze ertussen.
 • Of er andere pompen aanwezig zijn naast de toestelpomp? Als dit het geval is, stel deze dan af op basis van de gevraagde volumes.
 • De bepaling van de volumestromen in de installatie op basis van Delta T en vermogen.
 • Het maken van een inregelstaat. Deze laat je achter bij de installatie.

Feiten

 • Het waterzijdig inregelen en het gebruik van thermostaatkranen draagt bij aan een beter energielabel.
 • Nieuwe regelgeving voor het verbeteren van energieprestaties verplichten waterzijdig inregelen bij renovatie en nieuwbouw.
 • De investering in waterzijdig inregelen en temperatuurregelingen per vertrek wordt in veel situaties in een korte periode door een lagere energierekening gecompenseerd. 
 • Waterzijdig inregelen in combinatie met inregelbare thermostaatkranen zorgen dat je de temperatuur per vertrek kan regelen en zorgt dus voor meer comfort.
 • Waterzijdig inregelen maakt de weg vrij voor nieuwe verwarmingsapparaten die geen of minder gas verbruiken

Regelgeving

Het herziene Bouwbesluit maakt installatieprofessionals verantwoordelijk voor de juiste energiezuinige afstelling van de warmteopwekking en het afgiftesysteem. Er wordt bepaald wanneer radiatoren waterzijdig moeten worden ingeregeld en worden voorzien van inregelbare thermostaatkranen. Deze wetgeving is van toepassing sinds10 maart 2020 en geldt zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw.

Om deze reden stelt het herziene Bouwbesluit dat iedereen in de installatietechniek moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Bij vervanging of plaatsing van radiatoren dienen deze te worden voorzien van thermostaatkranen en een voorziening om de maximaal benodigde waterstroom adequaat te regelen.
 • Ook wanneer de bestaande cv-ketel wordt vervangen door een duurzamere warmtebron zoals stadsverwarming of een warmtepomp, zullen alle radiatoren uitgerust moeten worden met inregelbare thermostaatknoppen.

WasCollege: inregelen van cv-installaties

Het goed inregelen van een cv-installatie vraagt aandacht, een stukje rekenwerk en de nodige kunde. Tijdens de opleiding ‘Inregelen van Cv-installaties’ van WasCollege leer je alle ins en outs zodat ook jij een cv-installatie optimaal kunt inregelen.

Meer informatie