WTW-systemen - Wasco

WTW-systemen in de praktijk

WTW-systemen komen we steeds vaker tegen. Deze worden in nieuwbouw en renovatie regelmatig toegepast. Hoe draagt een WTW-systeem bij aan een duurzame en comfortabele woning?

Voorverwarmde zuivere lucht
WTW staat voor warmteterugwinning. In een WTW-unit is er een vorm van gecontroleerde balansventilatie met een warmtewisselaar. De afgevoerde ventilatielucht geeft warmte af aan de binnenkomende buitenlucht. Dat scheelt veel energie, want de verwarming hoeft die lucht niet op te warmen. Een WTW-systeem zorgt dankzij zijn filters ook voor een beter binnenklimaat. Deze filteren namelijk verschillende stoffen, zoals fijnstofdeeltjes, uit de buitenlucht. Verbruikte en vervuilde lucht wordt door het systeem weer afgevoerd.

Ventilatie versus energiezuinigheid
Doordat we steeds meer energieneutraal bouwen worden gebouwen steeds beter geïsoleerd. In deze panden is er geen natuurlijke ventilatie meer (bijv. via kieren in de gevel). Voor een gezond binnenklimaat is verse lucht noodzakelijk, maar via ventilatieroosters verlies je weer opgewarmde lucht. Ventilatie botst dus soms met energiezuinigheid. Met een WTW-systeem maak je slim gebruik van opgewarmde lucht en ventileer je pas als het nodig is. Dit is dus energiezuinig en biedt een goede luchtkwaliteit.

In de bestaande bouw is veel mogelijk
WTW-systemen spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Hier is de beschikbare ruimte de grootste uitdaging. Je moet een plek creëren voor de WTW-unit. Houd in de gaten dat het toestel goed bereikbaar moet zijn voor onderhoud en het vervangen van filters. Zorg dus voor ruimte rondom de unit.

Ook voor het kanalenwerk is ruimte nodig. Bij bestaande woningen is er veel mogelijk in koven en onder een nieuw verlaagd plafond. Jij moet als installateur jouw klanten er wel op wijzen dat het plafond lager wordt. Is er geen ruimte beschikbaar dan kun je kiezen voor een decentrale WTW. Die komt rechtstreeks in de ruimte. Bij dit systeem is geen kanalenwerk nodig, alleen een pijp door de buitengevel.

Waar let je op als je een wtw-systeem ontwerpt en installeert?

De kanaaldiameters 
Als je vooral met afzuigboxen werkt weet je dat deze meerdere aansluitingen van 125 mm hebben. Op een WTW-systeem zit 1 aansluiting, maar wel van een grotere diameter. Bij gebruik van buizen met de verkeerde diameters krijg je klachten over het geluid. Daarnaast kan het dan zijn dat de benodigde luchthoeveelheden niet worden gehaald, waardoor er een onprettige lucht ontstaat.

Kast voor geluidsdemping 
Huizen zijn steeds beter geïsoleerd. Binnengeluid valt dan meer op, doordat je minder geluid van buiten hoor. Een WTW-unit heeft 2 ventilatoren en maakt daardoor iets meer geluid dan een afzuigbox. Sluit hinder van geluid uit door middel van een goede kast om de unit heen. 

Kritisch op toe- en afvoerpunten
De toe- en afvoerpunten van het systeem zijn belangrijk, deze moeten ver genoeg uit elkaar liggen. Is dit niet het geval, dan zuig je de vuile lucht die naar buiten gaat weer naar binnen. Let er ook op dat de toevoer niet in de buurt van de rioolontspanning ligt, want die lucht wil je niet naar binnen zuigen.

Goede uitleg aan klanten
Leg bij de ingebruikname goed uit hoe het systeem werkt. De filters in een WTW-unit moeten elke maand schoongemaakt worden en minimaal 1x per jaar vervangen worden. Gebruikers weten dit vaak niet.