Opdracht voor inbedrijfstelling airconditioning - formulier - Wasco

Opdracht voor inbedrijfstelling airconditioning

NB: Informeer voor prijzen van inbedrijfsstelling bij je vestiging of vertegenwoordiger.


Hierna te noemen "opdrachtgever" geeft opdracht aan:

Wasco Groothandelsgroep B.V. te Twello, voor het in bedrijf stellen van onderstaand(e) airconditioningsyste(e)m(en).

Geef aantal aan
Geef aantal aan
Geef aantal aan
Geef aantal aan
Geef aantal aan
Geef aantal aan
Geef aantal aan
Geef aantal aan
Geef aantal aan
Geef aantal aan
Geef aantal aan
Geef aantal aan


Werkzaamheden die uitgevoerd worden tijdens inbedrijfstelling

 • Het koeltechnisch aansluiten van de koelleidingen.

 • Het uitvoeren van de lekdichtheidstest met stikstof, het vacumeren van de installatie en de installatie in bedrijf stellen.

 • Installaties met een groter leidingtraject tussen buiten- en binnenunit(s) dan de fabrieksspecificaties dienen te worden bijgevuld met koudemiddel. De kosten van het bijvullen worden separaat berekend. Per extra meter leidingtraject is een bijvulling van 20 gram koudemiddel nodig.
Montagevoorwaarden

 • De inbedrijfsteller moet zonder belemmering de opgedragen werkzaamheden kunnen verrichten. Wachturen gaan één uur na het ontstaan van de belemmering in en kunnen worden doorbelast.
 • De geplande inbedrijfsstellingsdatum schuift evenredig op indien er vertraging is ontstaan die aantoonbaar door de opdrachtgever is ontstaan. In de voorkomende gevallen zal er overleg plaatsvinden met opdrachtgever.
 • De opstelling van buiten- en binnenunit(s) dienen goed bereikbaar te zijn en eventuele obstakels dienen te zijn verwijderd. Op hoogte geplaatste buitenunit(s) dienen zo te zijn geplaatst dat deze op een verantwoorde en veilige manier bereikbaar zijn. Een eventueel benodigde steiger en/of ladder materiaal dient aanwezig te zijn.
 • De koelleidingen, voedingskabel en de communicatiebekabeling dienen aangebracht te zijn tussen buiten- en binnenunit(s). De koelleidingen hebben de voorgeschreven diameter die behoort bij het type Haier airconditioning systeem, de koelleidingen moeten stof-, vocht- en luchtvrij zijn aangebracht en zijn voorzien van afsluitdoppen op beide zijden, de communicatiekabel is van het type 4G1,5 mm², de voedingskabel moet de kabel zijn die voorgeschreven is voor het type Haier split airconditioning systeem.
 • De condenswaterafvoer moet aangebracht en getest zijn. Is er niet voldoende hoogteverschil? Dan dient de condenswaterafvoer te worden voorzien van een condenspomp die werkt en die is aangesloten op de binnenunit.
 • Kabel- en leidinggoten moeten zijn gemonteerd aan de binnen- en buitenunit.
 • Eventuele wijzigingen van de werkzaamheden, waar meerwerk ook onder valt, kunnen slechts overeengekomen worden tussen opdrachtgever en Wasco. Worden er toch ter plaatse afspraken gemaakt tussen opdrachtgever en inbedrijfsteller, dan is Wasco daarbij geen partij en is Wasco niet aansprakelijk. De afspraken tussen opdrachtgever en inbedrijfsteller veranderen de overeenkomst met Wasco niet.
 • Na afronding van de installatie en voordat inbedrijfstelling kan worden ingepland, dient de opdrachtgever drie foto’s naar Wasco te sturen:

  1. Foto van de gemonteerde buitenunit met duidelijk te zien dat de leidingen erbij liggen.

  2. Foto van de gemonteerde binnenunit(s) met duidelijk te zien dat de bekabeling aanwezig is.

  3. Foto van het leidingtraject waarop duidelijk te zien is dat deze compleet en afgedopt is.
  Op basis hiervan zal Wasco evalueren of een inbedrijfstelling ingepland kan worden.  Belangrijke aandachtspunten:

  • Zonder deze foto’s wordt er geen inbedrijfstelling ingepland.

  • Maak van tevoren geen koeltechnische verbindingen en/of draai de afsluiters niet op.

  • Breng de koelleidingen aan zonder knikken.

Let op beeldgrootte: max. 1 Mb
Let op beeldgrootte: max. 1 Mb
Let op beeldgrootte: max. 1 Mb

Checklist werkzaamheden

Afvinken wanneer gedaan

Werkzaamheden uit te voeren door Inbedrijfsteller:

✔ Het koeltechnisch aansluiten van de koelleidingen op binnen- en buitenunit(s)

✔ Het volgens de F-gassen verordening in bedrijf stellen van de installatie

✔ Het invullen van het inbedrijfstelrapport en overhandigen aan de opdrachtgever


Met het verzenden van dit formulier ga je akkoord met bovengenoemde voorwaarden.