Duurzame logistiek - Wasco

Duurzame logistiek

Vanuit de maatschappij wordt steeds meer waarde gehecht aan investeren in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bij Wasco zijn wij al lange tijd bewust van onze ecologische plicht. In het kader hiervan zetten wij duurzame logistiek in. Dit doen wij op deze manieren: 

  • Onze vrachtwagens maken dagelijks gebruik van een dynamische routeplanning waardoor zij slimmere routes rijden. Dit, samen met het gebruik van een vijftal depots door heel Nederland, zorgt ervoor dat er een stuk minder (aanrijd)kilometers worden gereden
  • Ons gehele wagenpark voldoet minimaal aan de Euro 5-norm en is daarnaast sinds 2012 Lean and Green en SQAS-gecertificeerd. Dit komt onder andere doordat een deel van ons wagenpark rijdt op biogas (LNG).
  • Om de (aanrijd)kilometers nog verder te verminderen is er in 2015 een begin gemaakt met de vervanging van een deel van ons wagenpark door LZV-combinaties, ook wel ECO Combi’s genoemd
  • Ook op onze vestigingen staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Hier sturen zij alle recyclebare afvalstromen bij aanlevering van producten mee retour naar het centrale distributiecentrum en daar worden de afvalstromen verwerkt en/of hergebruikt
  • In Twello en Apeldoorn hebben we oplaadpunten voor elektrische auto’s. Er kunnen meerdere auto’s tegelijk geladen worden en klanten kunnen hier gebruik van maken. Wasco beschikt zelf ook over elektrische/hybride auto’s waarin het personeel rondrijdt
  • Het distributiecentrum in Apeldoorn is duurzaam gebouwd en gelabeld met het BREEAM “Excellent” label. Bekijk hier de bijhorende casestudy