Actievoorwaarden - Wasco

ERRATUM:

In de Nefit Ketel Deals van januari 2020 staat een drukfout.
De actieperiode geldt niet tot en met februari 2020 maar de actieperiode geldt van 1 tot en met 31 januari 2020.

Actievoorwaarden Deals

De in de Deals vermelde prijzen zijn netto in euro’s, exclusief btw en geldig voor de actieperiode zoals op de voorpagina van de folder vermeldt.

De actieprijzen zijn alleen geldig voor de genoemde aantallen en bij afname in de gestelde actieperiode. Projecten, landelijke klanten en tussenhandelaren zijn uitgesloten.

Op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Wasco Holding B.V., gevestigd te Twello en de aan haar gelieerde ondernemingen, gedeponeerd op 24 januari 2018 bij de griffie van Rechtbank Gelderland onder nummer 5/2018. 

Een exemplaar wordt jou op aanvraag toegezonden.

Drukfouten in de folders voorbehouden.