Hier moet de ruimte aan voldoen voor een warmtepomp - Wasco

Checklist warmtepompinstallaties: hier moet de ruimte aan voldoen

Wanneer jouw klant overstapt van cv-ketel naar (hybride-)warmtepomp, is het goed om vooraf te weten of de technische ruimte geschikt is voor plaatsing van het nieuwe installatiesysteem. Ook alle randzaken moeten in kaart worden gebracht, zoals het afgiftesysteem voor lagetemperatuurverwaming (ltv), PV-panelen, of balansventilatie (wtw). We hebben hieronder een checklist gemaakt voor het inventariseren van de ruimte voor de hybride-warmtepomp, de all-electric warmtepomp en voor eventueel bijkomende aanpassingen aan de woning.

Doe er je voordeel mee!

Checklist hybride-warmtepomp

1️⃣ Locatie van de ketel
Controleer waar de huidige ketel zich bevindt.

2️⃣ Ruimte voor binnenunit

 • Is er voldoende ruimte in de buurt van de ketel voor een binnenunit van vergelijkbaar formaat als
  de cv-ketel (in het geval van een split unit)?
 • Is er ruimte rondom de unit voor servicewerkzaamheden, zoals beschreven in de
  installatiehandleiding van de warmtepomp?

3️⃣ Plaatsing van de binnenunit
Kan de binnenunit veilig door jou op zijn plaats worden geïnstalleerd?

4️⃣ Locatie van de buitenunit
Waar komt de buitenunit? Zorg ervoor dat het leidingwerk goed naar de binnenunit en cv-ketel kan worden geleid.

5️⃣ Ruimte voor buffervat
Is er voldoende ruimte voor een buffervat? Houd rekening met een minimale ruimte van 50x50x100cm.

6️⃣ Extra leidingwerk en pompen
Is er ruimte voor het extra leidingwerk en eventueel pompen?

7️⃣ Stroomaansluiting:

 • Voldoet de stroomaansluiting aan de vereisten? Of is er ruimte in de meterkast voor eventuele uitbreiding?
  Vaak zijn er 2 vrije 1-Fase groepen van 230V 16A nodig.
 • Kunnen de kabels vanaf de meterkast worden getrokken?

Checklist all-electric warmtepomp

1️⃣ Locatie van de oude ketel
Waar hangt de ketel die verwijderd gaat worden? Kan de binnenunit op dezelfde plek komen? Kun je de gekozen plaats veilig bereiken met het materiaal?

2️⃣ Plaatsing van de binnenunit
Hou rekening met voldoende ruimte rondom de binnenunit voor servicewerkzaamheden, zoals beschreven in de installatiehandleiding van de warmtepomp.

3️⃣ Ruimte voor boiler
Waar kan de boiler voor het tapwater worden opgesteld? Houd rekening met een ruimte van minimaal 80x80x160cm. Let op: bij grotere boilers loopt het gewicht en omvang al snel op; past deze door de deur en kan de vloer hem dragen?

4️⃣ Locatie van de buitenunit
Zorg ervoor dat het leidingwerk goed naar de binnenunit, buffervat en eventueel boiler kan worden geleid vanaf de . De bereikbaarheid van de technische ruimte kan de keuze tussen Split (koelleidingen) of Monoblock (cv-leidingen) beïnvloeden.

5️⃣ Ruimte voor buffervat
Is er voldoende ruimte voor een buffervat? Houd rekening met een minimale ruimte van 60x60x120cm.

6️⃣ Extra leidingwerk en pompen
Is er ruimte voor het extra leidingwerk en eventueel pompen?

7️⃣ Leidingen voor afgiftesysteem
De leidingen richting het afgiftesysteem moeten een grotere diameter hebben dan bij een cv-ketel. Past dit op de beoogde plek?

8️⃣ Stroomaansluiting

 • Is de stroomaansluiting voldoende? Of is er ruimte in de meterkast voor eventuele uitbreiding? Vaak zijn er 3 vrije 1F groepen van 230V 16A nodig of 1 vrije 1 Fase groep van 230V 16A en 1 vrije 3 Fase groep van 16A.
 • Bij een All Electric-opstelling is een extra voorziening voor het elektrisch back-upelement aan te bevelen.
 • Kunnen de kabels vanaf de meterkast naar de technische ruimte worden getrokken?

Checklist bestaande vloerverwarming

Bij bestaande vloerverwarming moet er meestal een andere verdeler komen voor lagetemperatuurverwarming (ltv). Daarom is het belangrijk dat je kijkt welke aanpassingen gedaan moeten worden als het gaat om de verdeler.

1️⃣ De verdeler
Vergeet bij een reeds aanwezige vloerverwarming niet om de verdeler te vervangen door een pomploze all-electric of hybride verdeler. Zijn de buizen diffusiedicht? Zo niet, dan moet er een verdeler met scheidingswisselaar en expansievat ko men. Let op, deze is groter dan de bestaande verdeler.

2️⃣ Plaatsing van de verdeler(s)
Waar moeten de verdeler(s) komen? Hou er rekening mee dat er vaak dikkere leidingen naar de verdelers nodig zijn.

3️⃣ Ruimte voor regelbalk bij naregeling:

 • Als er naregeling nodig is voor de vloerverwarming, check dan of er ruimte is voor een regelbalk.
  En let op, het buffervat wordt bij naregeling ook groter.
 • Denk aan een extra wandcontactdoos voor de regelbalk

Checklist balansventilatie (warmteterugwinning/wtw)

Bij wtw-systemen is de beschikbare ruimte de grootste uitdaging, deze moet ongeveer 4 keer zo groot zijn ten opzichte van een gewone ventilatiebox. Houd in de gaten dat het toestel goed bereikbaar moet zijn voor onderhoud en het regelmatig vervangen van filters. Zorg dus voor ruimte rondom de unit.

1️⃣ Plaatsing

 • Waar hangt op dit moment de mv-box? Er daar ruimte voor een wtw-unit?
 • Is er genoeg ruimte om de unit om de filters periodiek te vervangen?

2️⃣ Kanaalwerk
Een wtw-unit heeft 4 aansluitingen: een toevoer en afvoer op het dak of muur voor de buitenlucht. Deze toe-en afvoer moeten ver genoeg uit elkaar staan, anders zuig je de vuile lucht die naar buiten gaat weer naar binnen. Daarnaast een toevoer en afvoer van de ruimtes. Past het kanaalwerk hier naartoe?

3️⃣ Luchtventielen
Balansventilatie (wtw) vraagt om toevoerventielen in alle verblijfsruimten en afzuigventielen in de keuken, natte ruimtes en eventueel extra afvoeren. Waar moeten de ventilatieventielen komen en kan het kanaalwerk hier probleemloos heen worden geleid?

Checklist PV-panelen

Om het stroomverbruik van de warmtepomp op te vangen, investeren veel consumenten tevens in PV-panelen. Daarom moet ook die ruimte vooraf goed ingeschat worden.

1️⃣ Dakconstructie

 • Is het dak geschikt voor de constructie van de PV-installatie en het daarbij behorende gewicht?
 • Heb je rekening gehouden met de verplichte vrije randzone (afstand tussen paneel en dakrand)?

2️⃣De omvormer
De benodigde ruimte voor een omvormer is al snel 50x100cm. Past dat op de gekozen muur?

3️⃣ Stroomaansluiting
• Is er ruimte in de groepenkast voor een extra groep of ruimte in de meterkast voor een uitbreiding van de groepenkast?
• Kun je met de bekabeling van de groepenkast naar de omvormer komen?