Besluit bouwwerken leefomgeving - Wasco

Besluit bouwwerken leefomgeving

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (voorheen het Bouwbesluit) zijn regels vastgesteld voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu in het geval van een bouwwerk. Een bouwwerk mag namelijk geen gevaar opleveren voor de gebruikers en de omgeving. Er moet altijd voldaan worden aan deze regels. Het gaat hierbij dus om regels voor burgers en bedrijven als ze bepaalde activiteiten willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving.

Wat houdt het Besluit bouwwerken leefomgeving in?

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zijn een aantal regelingen samengevoegd. Dit zijn de volgende regelingen:

  • Bouwbesluit 2012 en de daarmee samenhangende Regeling Bouwbesluit 2012
  • Woningwet
  • Besluit energieprestatie gebouwen en de daarmee samenhangende Regeling energieprestatie gebouwen
  • Besluit omgevingsrecht
  • Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot gebouwinstallaties en andere gebouwgebonden voorzieningen
  • Asbestverwijderingsbesluit
  • Besluit mobiel breken vouw- en sloopafval

Ook de Wet Kwaliteitsborging wordt in het Bbl opgenomen.

Wat voor soort regels worden beschreven in het Besluit bouwwerken leefomgeving?

In het Bbl staan algemene regels. Die zijn van toepassing op iedereen die een activiteit verricht of wil gaan verrichten in de fysieke leefomgeving. Het Besluit bouwwerken leefomgeving bevat bijvoorbeeld regels over de staat en het gebruik van bouwerken, maar ook over het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.
Alle regels uit het Besluit bouwwerken en leefomgeving vind je terug op de site van de overheid.