Subsidiemogelijkheden - Wasco

Subsidiemogelijkheden

De overheid wil graag duurzaamheid stimuleren en doet dat op verschillende manieren. Onder andere door middel van het verlenen van subsidies aan bedrijven die investeren in duurzaamheid. Er zijn verschillende subsidies die mogelijk relevant voor jou kunnen zijn.

ISDE

De overheid streeft ernaar om van het gas af te gaan. Daarom is de ISDE (investeringssubsidie duurzame energie) in het leven geroepen. Met deze regeling kunnen zonneboilers en warmtepompen aangeschaft worden met een tegemoetkoming. Het ministerie van Economische Zaken heeft de regeling ingesteld en de subsidie kan gebruikt worden door particuliere en zakelijke gebruikers. Sinds 2021 is de regeling uitgebreid en kan de subsidie ook aangevraagd worden voor isolatiemaatregelen, de collectieve aansluiting op een warmtenet en door bedrijven die windmolens plaatsen. In 2022 is er een bedrag beschikbaar gesteld van in totaal 228 miljoen euro. ISDE aanvragen kan via www.rvo.nl. Voor uitgebreidere informatie over de ISDE kun je mailen naar: calculatie@wasco.nl. Wij informeren je graag over de mogelijkheden en voorwaarden van de ISDE. In ons assortiment hebben we opgenomen of een product in aanmerking komt voor de subsidieregeling. 

MIA/VAMIL

Als je investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, dan kom je wellicht in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen. Dit kan als het betreffende bedrijfsmiddel op de Milieulijst staat van één van deze regelingen. Met de MIA kan je tot 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Met VAMIL kan zelfs tot 75% van de investering afgetrokken worden. Denk hierbij aan de duurzame renovatie van utiliteitsgebouwen, gebruik van emissiearme verwarmingsketels of de installatie van circulaire PV-panelen.  

Subsidie bij de opleiding F-Gassen Categorie 2

Om airco’s en warmtepompen te mogen installeren heb je het F-gassen certificaat nodig. Hiervoor kun je bij WasCollege de opleiding F-gassen categorie 2/warmtepompen volgen. Op deze opleiding krijg je momenteel een mooie subsidie. Het gaat hierbij om een landelijke subsidie van de overheid voor de Agro-, Groen en Koudetechniek. 

ISDE voor zonneboilers

Een zonneboiler is een systeem van een warmwaterboiler met een zonnecollector. Een zonnecollector zet zonlicht om in warmte, waarmee vervolgens een ruimte of (tap)water verwarmd wordt.

Om in aanmerking te komen voor de investeringssubsidie duurzame energie moet de zonneboiler voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De zonneboiler heeft een totale apertuuroppervlakte van ten hoogste 200 m²
  • De zonneboiler is bedoeld voor het verzorgen van warm tapwater of voor het leveren van ruimteverwarming in combinatie met het maken van warmtapwater
  • De zonneboiler is voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie
  • De zonneboiler wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur

Hier lees je de volledige RVO-apparatenlijst voor ISDE op zonneboilers.

Wilt u meer informatie over ISDE op zonneboilersystemen?
Neem dan contact met ons op via calculatie@wasco.nl onder vermelding van "ISDE vragen zonneboilersystemen".

Bekijk ons assortiment zonneboilers met ISDE

ISDE voor warmtepompen

Een warmtepomp onttrekt met behulp van een warmtewisselaar warmte aan een hernieuwbare bron als lucht, bodem of grondwater. De pomp geeft vervolgens warmte af aan een ruimte of tapwater. 

Een warmtepomp komt in aanmerking voor de investeringssubsidie duurzame energie als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.
  • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten.
  • Het ruimteverwarmingstoestel heeft een vermogen van ten hoogste 70 kW.
  • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket en een productkaart en technische documentatie.
  • De warmtepomp wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

De volledige RVO-apparatenlijst met warmtepompen die voor ISDE in aanmerking komen vind je hier.

Bekijk ons assortiment warmtepompen met ISDE