Wasco en de maatschappij - Wasco

Wasco en de maatschappij

Onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen valt naast de ecologische plicht ook de sociale plicht. Wasco zet zich graag in voor de maatschappij bij de dagelijkse werkzaamheden en door goede doelen te steunen. 

Stichting Zozijn

Wasco werkt al ruim 15 jaar samen met stichting Zozijn. Zozijn zorgt dat mensen met een beperking zichzelf ontwikkelen en zo deel kunnen uitmaken van de samenleving. In het distributiecentrum van Wasco hebben de cliënten van Zozijn een eigen werkruimte. Het gaat hier om twee aparte lokalen: een ruimte waar gewerkt wordt en een kantine. Cliënten hebben hun eigen werkplek en zijn er trots op om Wasco-bedrijfskleding te mogen dragen. 

Het werk wordt in eigen tempo uitgevoerd en bestaat onder andere uit: 

  • tellen en sorteren van onderdelen
  • stickeren van onderdelen
  • verpakken van onderdelen
  • lichte corvee-werkzaamheden
  • achter de inpakmachine staan

Wasco en goede doelen

Jaarlijks steunt Wasco meerdere goede doelen door middel van een eindejaarsdonatie. Deze goede doelen worden door het personeel van Wasco aangedragen, vaak vanwege een persoonlijke verbintenis met één van deze goede doelen.