Wasco en de maatschappij - Wasco

Wasco en de maatschappij

Onder maatschappelijk verantwoord ondernemen valt naast de ecologische plicht ook de sociale plicht. Wasco zet zich graag in voor de maatschappij.

Stichting Zozijn

Wasco werkt al lange tijd samen met stichting Zozijn. Zozijn zorgt dat mensen met een beperking zichzelf kunnen ontwikkelen en zo deel kunnen uitmaken van de samenleving. Het werk dat zij voor Wasco doet wordt in eigen tempo uitgevoerd en bestaat onder andere uit:

  • Tellen en sorteren van onderdelen
  • Stickeren van onderdelen
  • Verpakken van onderdelen

Wasco en goede doelen

Jaarlijks steunt Wasco een aantal goede doelen door middel van een eindejaarsdonatie. Meerdere goede doelen worden door het personeel van Wasco aangedragen, vaak door een persoonlijke verbintenis met een van deze goede doelen.