BENG - Bijna-energieneutrale gebouwen - Wasco

BENG – Bijna Energieneutrale Gebouwen

Vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw moeten sinds 1 januari 2021 voldoen aan bepaalde eisen. Dit zijn de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen, ook wel BENG. Hiermee moeten nieuwe woningen en gebouwen energiezuiniger worden.

BENG is de vervanger van de EPC. De bouwregels voor BENG stellen eisen aan de maximale energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en aan het opwekken van hernieuwbare energie. Er zijn hiervoor energieprestatie-eisen opgesteld.

Energieprestatie-eisen

Er zijn 3 individueel te halen eisen aan de hand waarvan de energieprestatie bij BENG wordt bepaald.

  1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr) (BENG 1)
  2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, ook in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr) (BENG 2)
  3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%) (BENG 3)

Deze eisen worden berekend met de NTA 8800. Deze methodiek wordt ook gebruikt bij het bepalen van het nieuwe energielabel.

Lees meer over energieprestatie indicatoren

BENG 1 - Energiebehoefte

Bij het bepalen van de energiebehoefte worden de energiebehoeftes voor verwarming en koeling bij elkaar opgeteld. Er wordt gekeken naar de kwaliteit van de gebouwschil. Hierbij spelen verschillende factoren een rol:

 • De verhouding glas t.o.v. dichte gevel
 • De mate van isolatie
 • De mate van kierdichting
 • De aanwezigheid van koudebruggen

Ook de vorm en de ligging van het gebouw zijn van belang om de energiebehoefte te beperken.

Bij BENG 1 wordt gerekend met een vastgesteld ‘neutraal’ ventilatiesysteem. Het invullen van de energiebehoefte kan met hernieuwbare of fossiele energie.

BENG 2 – Primair fossiel energiegebruik

Bij het primair fossiel energiegebruik gaat het om een optelsom van het primaire energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren. Voor utiliteitsgebouwen tellen hier ook verlichting en bevochtiging mee. Wanneer er PV-panelen of ander hernieuwbare energiebronnen aanwezig zijn, wordt de opgewekte energie van het primair energiegebruik afgetrokken.

BENG 3 – Aandeel hernieuwbare energie

Door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik, komen we op het aandeel hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie is afkomstig uit:

 • Zon
 • Biomassa
 • Buitenlucht
 • Bodem

Gezond binnenklimaat

Er zijn wat consequenties van deze eisen, namelijk dat er sprake is van betere isolatie en betere luchtdichtheid. Een gezond binnenklimaat creëren wordt daardoor meer afhankelijk van de voorzieningen voor de luchtverversing in gebouwen. Er moet dus rekening gehouden worden met de circulatiestromen van koude lucht in een gebouw door de ontwerpers.

Oververhitting: TOjuli

Het risico op oververhitting bij nieuwbouw moet ook beperkt worden. Doordat nieuwe woningen zo energiezuinig mogelijk worden gebouwd houden ze beter warmte vast. Voor de verlaging van het risico op oververhitting is de indicator TOjuli ingesteld. De grenswaarde hiervan is 1,20. Deze grenswaarde volgt automatisch uit de software van de Energieprestatieberekening volgens de NTA 8800.

Lees meer over TOjuli

BENG per gebouwtype

Voor ieder gebouwtype zijn de BENG-eisen anders. De RVO heeft verschillende voorbeelden om aan te geven waarmee je aan de BENG-eisen voldoet voor woningbouw en utiliteitsbouw.

Voorbeelden BENG-eisen referentiegebouwen

Voorbeelden BENG-eisen utiliteitsbouw

Daarnaast biedt RVO een rapport BENG voorbeeldconcepten woningbouw.

Meer informatie over BENG

Wil je meer weten over BENG? Op de site van RVO lees je alles over deze regeling.

Lees meer over BENG

Advies nodig over BENG?

Wil je meer advies over hoe je kan voldoen aan BENG? Of wil je gewoon meer weten? Onze afdeling Techniek staat voor je klaar.

Neem contact met ons op