Besluit activiteiten leefomgeving - Wasco

Besluit activiteiten leefomgeving – algemene regels voor activiteiten in leefomgeving

Iedereen die actief is in de fysieke leefomgeving, krijgt te maken met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hierin staan de algemene regels voor activiteiten in de leefomgeving. In het Bal staan regels met betrekking tot bepaalde activiteiten in deze omgeving en geeft aan waar een omgevingsvergunning voor nodig is. Het gaat voornamelijk om regels rondom veiligheid, gezondheid en duurzaamheid bij (ver)bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken.

Wat wordt beschermd met het Besluit activiteiten leefomgeving?

In het Besluit activiteiten leefomgeving staan regels om het volgende te beschermen:

  • Milieu
  • Waterstaatwerken
  • Wegen en spoorwegen
  • Zwemmers
  • Cultureel erfgoed

Welke regels gelden er met het Besluit activiteiten leefomgeving?

Het Besluit activiteiten leefomgeving omvat veel regels. Deze zijn terug te vinden op de site van de overheid.