Omgevingswet voor de leefomgeving - Wasco

Omgevingswet

De omgevingswet (Ow) omvat alles wat te maken heeft met de leefomgeving (de ruimte waarin we wonen en werken). In deze wet, die op 1 januari 2024 is ingegaan, zijn 26 wetten gebundeld. De omgevingswet geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven.

De leefomgeving in Nederland moet een gezonde, veilige en prettig leefbare plek zijn. Het gaat dus om het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Om hiervoor te zorgen, zijn er regels gemaakt. Deze regels gaan onder andere over hoe we omgaan met natuur, milieu, bouwen en wonen. In de Omgevingswet zijn al deze regels nu samengebracht.

Wat zijn de belangrijkste regels van de Omgevingswet?

In vier besluiten zijn de belangrijkste regels van de Omgevingswet uitgewerkt. Dit zijn:

  • Het Omgevingsbesluit (Ob)
  • Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  • Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
  • Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Omgevingsbesluit

In het Omgevingsbesluit staan regels over het bevoegd gezag voor omgevingsvergunningen, handhaving en uitvoering. Ook staan hierin regels over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het Ob geldt voor alle partijen die actief zijn in de fysieke leefomgeving.

Lees meer over het Omgevingsbesluit

Besluit bouwwerken leefomgeving

In het Besluit bouwwerken leefomgeving vind je regels terug over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken. Ook staan in de Bbl regels over de staat en het gebruik van een bouwwerk en over de uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Lees meer over Besluit bouwwerken leefomgeving

Besluit kwaliteit leefomgeving

Het Besluit kwaliteit leefomgeving geeft weer welke regels er zijn over omgevingswaarden, instructieregels, beoordelingsregels en regels voor monitoring. Het Bkl geldt voor het Rijk en decentrale overheden.

Lees meer over Besluit kwaliteit leefomgeving

Besluit activiteiten leefomgeving

Voor iedereen die actief is in de fysieke leefomgeving geldt het Besluit activiteiten leefomgeving. Hierin staan alle algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Lees meer over Besluit activiteiten leefomgeving

Wanneer Omgevingswet?

Wil je als inwoner, als bedrijf of als andere instelling iets veranderen in de leefomgeving, dan krijg je met de Omgevingswet te maken. De Omgevingswet kan je ook raken als iemand anders iets in jouw leefomgeving wil veranderen (bijvoorbeeld als de buren een garage willen plaatsen of als een bedrijf in de buurt een kantoor wil vergroten).

Wat kan ik doen binnen het Omgevingsloket?

Je kunt voor de Omgevingswet, als inwoner of als bedrijf, terecht bij het Omgevingsloket. Hierin kun je verschillende dingen zien en regelen:

  • Op een kaart is per locatie te zien welke regels en welk beleid geldt voor wat jouw plan is.
  •  Je kunt inzien of er een vergunning nodig is voor het plan dat jij hebt.
  • Je kunt inzien of het noodzakelijk is om jouw plannen te melden bij de overheid.
  • Je kunt vergunningen aanvragen en meldingen indienen.
  • Je kunt een overleg met de gemeente aanvragen.
  • Je kunt zien welke meldingen en aanvragen je hebt gedaan en wat de status hiervan is.