Gasketelwet - Wasco

Gasketelwet – Vakmanschap CO

Met de Gasketelwet is het verplicht voor bedrijven die werken met gasverbrandingsinstallaties om gecertificeerd te zijn. Zonder certificering mogen zij geen installaties plaatsen, onderhouden of repareren. Per 1 april 2023 is het een overtreding wanneer je niet gecertificeerd bent en toch werkt met gasverbrandingsinstallaties. 

Voor medewerkers (monteurs/installateurs) is er het Bewijs van Vakmanschap. Bedrijven moeten een BRL 6000-25 of BRL k25000 certificering hebben, maar om dit te krijgen moeten ze onder andere kunnen aantonen dat hun monteurs het Bewijs van Vakmanschap hebben. 

Reden voor Gasketelwet

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft aanbevelingen gedaan in het rapport ‘Koolmonoxide Onderschat en onbegrepen gevaar’. Hieruit bleek dat een groot deel van de ongevallen met koolmonoxide wordt veroorzaakt door het niet juist handelen door installateurs. Daarnaast bieden de al bestaande certificaten en erkenningen niet genoeg garantie voor professionele aanleg en veilig onderhoud van gasverbrandingsinstallaties. 

Overgangsperiode

Om iedereen de tijd te geven om zich voor te bereiden op de verplichte certificering is er een overgangsperiode ingesteld. Binnen deze periode worden certificerende instellingen aangewezen. Per 1 april 2023 is iedereen die zonder certificaat aan gasverbrandingsinstallaties werkt in overtreding. 

Bewijs van Vakmanschap

Voor medewerkers is er het Bewijs van Vakmanschap. Dit krijg je door een theorietoets en een praktijkexamen te halen. Dit kan zonder bijscholing te volgen, maar het is ook mogelijk om eerst wel een opleiding te volgen. Alle beroepsbeoefenaren die in de praktijk gasverbrandingsinstallaties aanleggen, inspecteren en onderhouden moeten een Bewijs van Vakmanschap halen. 

Dit bewijs omvat alle noodzakelijke vakmatige handelingen, inzage in de keten van factoren en oorzaken, alertheid over de prestaties van de installatie, ventilatie, luchttoevoer en rookgasafvoer. 

Er zijn 6 profielen binnen de regeling:

  • Monteur Service & Onderhoud
  • 1e Monteur Service & Onderhoud
  • Monteur Werktuigkundige Installatie
  • 1e Monteur Werktuigkundige installatie
  • Monteur Werktuigkundige Installatie en Service & Onderhoud
  • 1e Monteur Werktuigkundige Installatie en Service & Onderhoud
Kijk binnen welk profiel jij past

BRL 6000-25 of BRL k25000

Hebben alle beroepsbeoefenaren binnen het bedrijf een Bewijs van Vakmanschap, dan is het ook noodzaak dat het bedrijf een BRL 6000-25 certificering (InstallQ) of BRL k25000 (Kiwa) krijgt om te voldoen aan de Gasketelwet. Deze certificering kan aangevraagd worden voor één of meer van de volgende deelgebieden:

  • Installeren van nieuwe installaties
  • Reparaties aan nieuwe installaties
  • Onderhoud aan bestaande installaties
  • Inbedrijfstellen en vrijgeven voor gebruik van toestellen na de bovenstaande punten

Naast voldoende gekwalificeerd personeel, moet een bedrijf hun administratieve processen op orde hebben. De eisen kun je terugvinden bij Techniek Nederland.

Meer informatie over BRL 6000-25 en BRL k25000

Opleiding Vakmanschap CO-certificering

Ben jij Monteur Werktuigkundige Installaties en Service & Onderhoud of ben je 1e Monteur Werktuigkundige Installatie en Service & Onderhoud? Dan helpen wij je graag aan het Bewijs van Vakmanschap. WasCollege biedt jou de opleiding Vakmanschap CO-certificering (theorie en praktijk). Dit is een 3-daagse opleiding inclusief praktijkexamen. Het theorie-examen leg je af bij Wij Techniek/Vakmanschap CO. 

Opleiding Vakmanschap CO-certificering van WasCollege

Meetapparatuur

Een belangrijke rol bij het werken met gasverbrandingsinstallaties is weggelegd voor het meten van de concentratie koolmonoxide in rookgassen. Hiervoor is de juiste meetapparatuur nodig. Deze apparatuur moet voldoen aan de EN 50379. Gebruik je een rookgasmeter dan moet deze voldoen aan de EN 50379-2. 

Wasco verkoopt verschillende rookgasanalysemeters die voldoen aan deze norm en daarmee aan de Gasketelwet. Bij deze meters is het belangrijk dat deze wordt aangezet in schone (buiten)lucht. Daarna breng je deze naar de ruimte waar de CO-concentratie gemeten moet worden. 

Assortiment rookgasanalysemeters

Hulp nodig bij je certificering?

Heb je hulp nodig bij je certificering? Wil je meer weten over wat je moet doen om het Bewijs van Vakmanschap te halen? Onze medewerkers van WasCollege staan graag voor je klaar. Zij zijn te bereiken via wascollege@wasco.nl.