Hernieuwbare energie - Wasco

Hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

In het Bouwbesluit van 2012 is op 1 februari 2022 de verplichting opgenomen om hernieuwbare energie op te wekken bij een ingrijpende renovatie. Dit houdt in dat, aan de hand van de minimumwaarde hernieuwbare energie (HE), bij een ingrijpende renovatie ook wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp. 

Voor deze verplichting zijn verschillende richtlijnen ingesteld. Want wat is een ingrijpende renovatie? En aan de hand waarvan wordt de minimumwaarde hernieuwbare energie bepaald? 

Wat is een ingrijpende renovatie?

Een renovatie is volgens de definitie bij de Rijksoverheid ingrijpend als er meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil verandert. De gebouwschil houdt dan in de ‘grens tussen de binnenzijde van een woning of gebouw en de buitenwereld’*. We hebben het in dit geval over de begane vloer, de buitenmuren, de ramen, de kozijnen, de deuren en het dak. 

*= https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energieprestatie-eisen-verbouw-renovatie/hernieuwbare-energie

Wanneer pas je hernieuwbare energie toe bij renovatie?

Het is verplicht om een minimumwaarde hernieuwbare energie toe te passen als: 

  • De renovatie ingrijpend is en
  • Een installatie voor ruimteverwarming of ruimtekoeling wordt geplaatst, (deels) wordt vernieuwd, wordt veranderd of wordt vergroot

Minimumwaarde hernieuwbare energie

De minimumwaarde hernieuwbare energie is afhankelijk van de situatie na de ingrijpende renovatie. Dan gaat het om de verhouding tussen het dakoppervlak en de gebruiksoppervlakte. 

Om de minimumwaarde te berekenen is er een rekentool van de RVO beschikbaar. Op basis van de invoergegeven wordt de minimumwaarde HE bepaald. Met deze tool bepaal je ook hoeveel zonnepanelen er nodig zijn om aan de verplichting te voldoen. Hieronder vind je een voorbeeld van het invullen van de rekentool van de RVO. 

Wordt er gekozen voor een andere techniek dan zonnepanelen of een combinatie van technieken? Dan bereken je de HE aan de hand van een NTA 8800-berekening

Voorbeeld invullen rekentool

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen waarbij het niet verplicht is om te voldoen aan de eis van de minimumwaarde HE bij renovatie. Deze uitzonderingen zijn:

  • Gebouwen met gebruiksfunctie met een lage energievraag. Dit houdt in dat deze gebruiksfunctie niet is bestemd om te worden verwarmd of gekoeld ten behoeve van personen of dat het gebouw een gebruiksfunctie heeft waarbij de (nieuwbouw)eis van het primair fossiel energiegebruik hooguit 1% bedraagt van de maximumwaarde voor primair fossiel energiegebruik volgens artikel 5.2 lid 1 van het Bouwbesluit.
  • Na de renovatie is het gebouw aangesloten op een warmtenet (volgens artikel 1 van de Warmtewet) of het gebouw wordt aantoonbaar binnen 3 jaar aangesloten op een warmtenet.
  • Door locatiegebonden omstandigheden of bouwtechnische belemmeringen kan er niet aan de minimumwaarde hernieuwbare energie worden voldaan.
  • De maatregelen die nodig zijn om aan de minimumwaarde HE te voldoen hebben een terugverdientijd langer dan 10 jaar. Dit geldt alleen als de maximale hoeveelheid hernieuwbare energie wordt gerealiseerd die mogelijk is met maatregelen met een terugverdientijd van hoogstens 10 jaar. 

Alles over deze uitzonderingen lees je in de leidraad Eis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

 

Advies nodig over hernieuwbare energie?

Heb je hulp nodig bij deze eis? Of wil je meer weten over ons assortiment waarmee jij kan voldoen aan de eis voor hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie? Onze afdeling Techniek staat voor je klaar. 

Neem contact met ons op