Vloerverwarming: Beter voor milieu en het biljart - Wasco

Vloerverwarming: Beter voor milieu en het biljart

Nuvelstijn Installatiebedrijf renoveert en verduurzaamt een oude boerderij aan de rand van Oosterhout. De boerderij wordt helemaal opnieuw geïsoleerd. Dit is het uitgelezen moment om ook een warmtepomp en vloerverwarming te installeren. Maar welke en wat is de juiste manier?  Hans Nuvelstijn heeft samen met ons besloten om een warmtepomp in combinatie met vloerverwarming te leggen. Maar hoe wordt deze keuze gemaakt?

Het grootschalige renovatieproject heeft 2 paradepaardjes:
–    de warmtepomp
–    de vloerverwarming

Transmissieberekening

Nuvelstijn heeft de samenwerking met ons gezocht en onze technische adviseur Bob Lansink is samen met vertegenwoordiger Bert van Heun voor hen aan de slag gegaan. Allereerst hebben wij een warmteverliesberekening (bestaat uit transmissieverlies, ventilatieverlies en opwarmtoeslag) gemaakt. Dit is nodig om de juiste warmtepomp te kunnen selecteren. Deze berekening was sowieso cruciaal omdat de boerderij naast wonen ook gebruikt wordt om te werken. Door de verschillende soorten ruimtes (kantoor, privé-café en woonruimte) is het belangrijk om na te denken over verschillende soorten verwarmingstoestellen.

Deze berekening is, naast de gebouweigenschappen zoals inhoud en isolatiewaardes van het pand, ook afhankelijk van het toegepaste ventilatie- en afgiftesysteem. Op basis van die gegevens en de warmteverliesberekening, wordt in overleg met de installateur het warmtepompsysteem geselecteerd.

Duurzamer

Tijdens het project blijkt het duurzamer om het hele pand van vloerverwarming te voorzien. De temperatuur in de ruimtes die niet elke dag gebruikt worden kunnen door deze oplossing lager worden gezet. Vloerverwarming verwarmt per m2 vloeroppervlak, tot een hoogte van 2 meter. Daarom heb je dus minder vermogen nodig, een ketel blijft stoken tot alle lucht in de ruimte is verwarmd. Door een gaswandketel en radiatoren toe te voegen in bijvoorbeeld het privé-café met biljarttafel kan vanaf de lage basistemperatuur snel extra verwarmd worden. Zo hoeft het potje biljart niet vooraf gepland te worden door de man des huizes, maar kan er ook spontaan gespeeld worden in een aangename temperatuur.

Warmtepompen in cascade

Er is gekozen voor 2 NIBE F2120-16 luchtwaterwarmtepompen in cascade-opstelling van totaal 22 kW, ondersteund met een elektrisch element. Als er weinig warmtevraag is hoeven ze niet allebei te draaien. De Nibe regelaar SM040 is het managing systeem waar alle sensoren in de warmtepompen informatie doorgeven over de temperaturen. Deze manager zorgt ervoor dat de draaiuren verdeeld worden over de beide warmtepompen. Een voordeel van deze warmtepompinstallatie is de bedrijfszekerheid. Door het plaatsen van 2 kleinere warmtepompen in plaats van 1 grote, heb je in geval van storing altijd nog 50% van het vermogen beschikbaar.