PI: Aanpassing investeringssubsidie duurzame energie - Wasco

PI: Aanpassing investeringssubsidie duurzame energie

Onlangs is bekend geworden wat het budget is voor ISDE in 2018 . Daarnaast zijn er aanpassingen voor de subsidiegroepen warmtepompen, biomassaketels, pelletkachels en zonneboilers gepubliceerd ten opzichte van voorgaande jaren. 

Deze aanpassingen zijn, in de meeste gevallen, per 1 januari 2018 van kracht. Het te verdelen subsidiebedrag is wederom €100.000.000 voor geheel 2018. Elk jaar maakt de minister bekend wat het subsidiebedrag is tot en met 2020. Afgelopen jaar was er €90.000.000 beschikbaar. In oktober was hiervan nog €50.000.00 beschikbaar. 

Aanpassingen:

  • Per 1 januari moet de aanvrager bewijzen dat het apparaat geïnstalleerd is door een deskundige installateur. Dit bewijs kan een factuur van een installateur of aannemer zijn. 
  • Per 1 januari is de eis dat biomassaketels voldoen aan norm EN 303-5 alleen nog van toepassing op ketels waarbij de warmteoverdracht aan een vloeistof plaatsvindt.
  • Per 1 januari is het subsidiebedrag voor zonneboilers met een apertuuroppervlakte van hoogstens 10m2 verlaagd van 75 cent per kWh naar 68 cent per kWh. Dit ter compensatie voor een wijziging in de berekenmethode die ertoe leidt dat de opbrengsten van kleine zonneboilers stijgen.
  • Voor zonneboilers met een apertuuroppervlakte van meer dan 10m2 is een nieuwe factor geïntroduceerd in de berekenmethode. De instalingshoekmodifier is toegevoegd en die zorgt ervoor dat de subsidiebedragen voor zonneboilers op basis van vlakkeplaatcollectoren en op basis van vacuümbuiscollectoren zich beter tot elkaar verhouden.
  • Per 1 februari telt het niet-hernieuwbare gedeelte van het termische vermogen van warmtepompen niet meer mee voor het vermogen waarop het subsidiebedrag gebaseerd is. 

 Welke producten vallen onder de subsidie?

Bij alle groepen moeten de apparaten geïnstalleerd worden door een deskundige installateur. 

 Warmtepompen eisen:

 • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel
 • Is uitgerust als lucht-water warmtepomp, grond-water warmtepomp of een water-water warmtepomp
 • Lucht-lucht warmtepompen zijn uitgesloten
 • Maximaal 70 kW (energielabel etiketeisen met productkaart)
 • Subsidie ligt tussen € 500 en € 2.500, toestel afhankelijk.

Zonneboiler eisen:

 • Apertuuroppervlakte is <200m²
 • Zonneboiler maakt warmwater en/of verwarming
 • Zonneboiler heeft energielabel etiketeisen en productkaart
 • Subsidie is € 500

Pelletkachels eisen:

 • Bestemd voor productie van warmte, automatisch gestookt op houtpellets, voorkant is gesloten
 • Voldoet aan En14785
 • Vermogen van 5-500kW
 • Voldoet aan eisen uit bijlage 2 onderdeel B van Verordening (EU) 2015/1185
 • Subsidie is € 50/kW met een minimum van € 500

Biomassaketels eisen:

 • Bestemd voor verwarming volgens NEN EN 303-5
 • Minimaal rendement 89% op nominaal vermogen
 • Uitstoot zwevende deeltjes (PM) is <38mg/Nm³ in droge rookgassen bij 6% O2 en NO2 <300mg/Nm³ gemeten door geaccrediteerde instelling
 • Subsidie is € 80/kW met een minimum van € 3.200

De aangepaste lijst met apparaten is beschikbaar op www.rvo.nl. U kunt dan per apparaat zien welke subsidiebedragen er van toepassing zijn. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie. 

Voor uitgebreidere informatie over de ISDE mail naar: wec@wasco.nl. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en voorwaarden van de ISDE.