Onze projecten - Concious Hotel Westerpark - Wasco

Projecten Verwarming

Terug naar alle projecten

Concious Hotel Westerpark

Van gasfabriek naar aardgasloos hotel, dat is het Concious Hotel Westerpark. Dit hotel is gevestigd in één van de gebouwen op het Westergasfabriekterrein in Amsterdam. Hier heeft Wasco dit elektrische hotel van de ‘groene’ hotelketen Concious Hotels voorzien van een Warmte Koude Opslag. Daarvoor is de bron geslagen naast het de kelder van het oorspronkelijke werkplaatsgebouw. Via een warmtepomp, ook geleverd door Wasco, wordt de basistemperatuur opgeschaald naar de luchtbehandelingskasten die zorgen voor de basisverwarming en -koeling in het gebouw. Verdere naverwarming of nakoeling gebeurt via fancoil-units. In de afzuigkanalen zitten warmtewielen voor warmteterugwinning. Het tapwater wordt naverwarmd met elektrische boilers. 

Boven de gang van het oorspronkelijke kantorencomplex is een ruimte gecreëerd voor een zogenoemde doos-in-doos-constructie voor de luchtbehandelingskasten. Die staan allemaal op verder, zodat ze van elkaar gescheiden zijn en zodat er geen sprake is van geluidsoverlast.