Loodgietersdag-X - Wasco

Is loodgietersdag jouw geluksdag?

Vandaag is het loodgietersdag. En omdat wij trots zijn op alle loodgieters in Nederland, verloten wij een Nintendo Switch met een Super Mario spel. Heb jij je gisteren aangemeld? Vanaf 16.00 uur vanmiddag vind je hier de naam van de winnaar!

Actievoorwaarden
1. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd
2. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de weggeefactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Als dan is Wasco gerechtigd een andere winnaar te kiezen. 
3. Medewerkers van Wasco en iedereen die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie, zijn uitgesloten van deelname. 
4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte en actuele informatie. In geval van, vermoeden van, fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Wasco zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten. 
5. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden. 
6. De persoonsgegevens die in het kader van deze weggeefactie worden verkregen zullen door Wasco zorgvuldig worden behandeld en niet worden verstrekt aan derden. 
7. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Wasco.
8. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Wasco mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.