Greenworks - Wasco

Greenworks

Wasco is partner bij Greenworks, hét duurzaamheidslabel voor bouw- en installatiematerialen. Met dit label zie jij in één oogopslag welke bouw- en installatiematerialen de beste keuze zijn. Daarnaast volg je via de Greenworks Academies verschillende trainingen over duurzaam bouwen, installeren en het realiseren van een comfortabel binnenklimaat. 

Door het Greenworks-label is het zoeken naar bouw- en installatiematerialen die duurzaam zijn en die een positief effect hebben op het comfort niet meer nodig. Er is namelijk een overzicht van alle Greenworksproducten met een score erachter. Zo zie je meteen hoe het materiaal scoort op duurzaamheid en comfort door het Greenworks-label en de Greenworks-score. 

Greenworks-score

Tien duurzame materiaal- en productie-eigenschappen vormen de kwalificaties aan de hand waarvan de Greenworks-score wordt bepaald. Deze score is afgeleid van de levenscyclusanalyse. De maximumscore is 20 en uiteraard geldt hier: hoe hoger, hoe beter. Staat er ‘biobased inside’ bij de score? Dan is er sprake van het gebruik van hergroeibare grondstoffen. 

Comfortkenmerken

De comfortkenmerken laten zien hoe het product scoort op aspecten als luchtkwaliteit, visueel comfort, geluidsisolatie en andere factoren die van invloed zijn op het comfort van de eindgebruiker. 

Productinformatieblad

Naast de score heeft ieder product met Greenworks-label een productinformatieblad waarop de duurzame en comfortverhogende kenmerken staan. Het blad geeft ook informatie over grondstoffen, productie, toepassing en verpakking. ook de labels, certificaten en keurmerken waar het product aan voldoet staan erop. 

Er is ook nog het figuur ‘ranking binnen rekeninstrumenten’. Dit geeft aan wat de schaduwkosten van het product zijn. Dat bedrag is gekoppeld aan het levenscyclusanalyseprofiel van het product. Onderin het figuur staat de milieuthermometer, die geeft de ranking binnen het betreffende toepassingsgebied weer.